จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การเขียน กพอ.03 เพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ"


หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดงาน จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การเขียน กพอ.03 เพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ" เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรแนะนำการเขียน กพอ. 03 ประกอบการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะส่งขอผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน


ภาพกิจกรรม :

ลิงค์ภายนอก : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=scienceuru&set=a.637863094819511หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม