งาน "จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 1" หัวข้อ "การผลักดันตัวเองให้หลุดพ้นจากกลุ่ม Red zone" ภายใต้โครงการ "การพัฒนานักวิจัย ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ กรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ จัดงาน "จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 1" หัวข้อ "การผลักดันตัวเองให้หลุดพ้นจากกลุ่ม Red zone" ภายใต้โครงการ "การพัฒนานักวิจัย ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2566 ณ ห้อง STB106 โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์กลุ่ม Red zoneเข้าร่วมเสาวนา เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง


ภาพกิจกรรม :

ลิงค์ภายนอก : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=scienceuru&set=a.595046329101188หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม