รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม เพื่อนำข้อมูลจัดทำข้อเสนอโครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ไกรวุฒินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม นายเขมชาติ มั่นเจ็ก และผู้บริหาร ผู้นำชุมชนในตำบลต่าง ๆ ในการร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาพื้นที่และรับข้อเสนอแนะ ในการนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566


ภาพกิจกรรม :

ลิงค์ภายนอก : https://www.facebook.com/scienceuruหน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม